Menu główne

Tłumaczenie umów

Wg prawa każde porozumienie stron – dwóch lub więcej – wyrażające ich wolę, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki – to umowa. Zawarcie umowy polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli wszystkich stron, które zmierza do powstania, uchylenia lub zmiany praw i/lub obowiązków owych stron.

Umowa może także chronić interesy stron, precyzyjnie określając warunki współpracy (np. z wyszczególnieniem kosztów i terminów, kar umownych, wynagrodzeń, itp.). Do zawarcia umowy potrzebne są co najmniej dwie strony, ale może być ich więcej. Wyróżniamy umowy w rozumieniu prawa cywilnego (tzw. cywilno-prawne), umowy administracyjne, a także umowy międzynarodowe.

Tłumaczenia umów to bardzo popularny rodzaj usług translatorskich. Najczęściej zlecane nam tłumaczenia obejmują umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie, umowy sprzedaży, darowizny, wszelkiego rodzaju umowy handlowe oraz wiele innych.

Podczas tłumaczenia umów cywilno-prawnych zwracamy dużą uwagę na spójność terminologii pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi. Konieczne jest uwzględnienie realiów systemu prawa, w jakim dana umowa będzie funkcjonować. Stąd też tłumacz dokonuje najpierw wyboru odpowiedniej terminologii międzynarodowej, narodowej lub lokalnej, a dopiero później dokonuje tłumaczenia. Pozytywna stroną tłumaczenia umów (zarówno dla tłumaczy, jak też dla klientów) jest duża powtarzalność struktur i słownictwa tych dokumentów. Szczególnie przydatne dla tłumaczy są teksty paralelne, czyli zbiory tekstów tego samego typu, na ten sam temat, które powstały w takiej samej sytuacji komunikacyjnej. Tłumacze mają również do dyspozycji bazy tekstów prawniczych, aktów prawnych Unii Europejskiej oraz Dziennik Urzędowy UE – są one nieocenionymi źródłami informacji.

Nie trać czasu! Wyślij plik do wyceny!

FacebookGoogle+RSS