Menu główne

Archiwum taga: umowy handlowe

Tłumaczenie umów

Wg prawa każde porozumienie stron – dwóch lub więcej – wyrażające ich wolę, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki – to umowa. Zawarcie umowy polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli wszystkich stron, które zmierza do powstania, uchylenia lub zmiany praw i/lub obowiązków owych stron. photo by: Bahrain Ministry of Foreign Affairs…

FacebookGoogle+RSS