Menu główne

Oferta

W naszej ofercie tłumaczeń znajdą Państwo szeroki zakres usług dotyczących tłumaczeń specjalistycznych i ogólnych, zarówno pisemnych, jak i ustnych.
Wśród najważniejszych usług naszych tłumaczy wymienić należy przede wszystkim:

 1. Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (cennik tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych) – tłumaczymy wszelkie dokumenty wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, między innymi:
  • akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu – zarówno pełne, jak też skrócone,
  • akty notarialne,
  • pełnomocnictwa,
  • dokumentacja spółek,
  • certyfikaty i dyplomy,
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu,
  • dokumentacja samochodowa, podatkowa, ubezpieczeniowa.
 2. Tłumaczenia pisemne zwykłe (cennik tłumaczeń pisemnych) – posiadamy bogatą ofertę tłumaczeń pisemnych ogólnych, a także specjalistycznych (prawnicze, ekonomiczne, finansowe, bankowe, IT), oferujemy też tłumaczenie prac i publikacji naukowych z różnych dziedzin:
  • Tłumaczenia użytkowe – oferujemy tłumaczenia tekstów i dokumentów niespecjalistycznych takich, jak listy motywacyjne (LM), życiorysy (CV), listy, teksty reklamowe, broszury, ulotki, oferty handlowe, artykuły.
  • Tłumaczenia prawnicze – nasi tłumacze przekładają teksty i dokumenty o tematyce prawniczej, umowy nie wymagające uwierzytelnienia, treści kodeksów, pomoce dydaktyczne, artykuły prasowe, publikacje naukowe.
  • Tłumaczenia techniczne i IT – tłumaczymy teksty o tematyce technicznej, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, oprogramowanie komputerowe, strony internetowe.
  • Tłumaczenia ekonomiczne, finansowe i handlowe – przekładamy agencyjne raporty, dokumenty firm i instytucji finansowych, analizy, artykuły naukowe, materiały marketingowe i promocyjne, a także oferty handlowe.
  • Tłumaczenia naukowe i prasowe – nasi tłumacze oferują tłumaczenia prac i publikacji naukowych, materiałów na konferencje, a także eseje wypracowania, artykuły prasowe.
 3. Tłumaczenia ustne przysięgłe i zwykłe (cennik tłumaczeń ustnych) – tłumaczymy między innymi podczas rozpraw sądowych, ślubów, negocjacji u notariusza, na konferencjach, spotkaniach biznesowych, szkoleniach. Specjalizujemy się w czterech głównych typach tłumaczeń ustnych:
  • Tłumaczenia konsekutywne – tłumacz stoi obok prelegenta, słucha go, sporządza notatki i rozpoczyna tłumaczenie, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź lub gdy zrobi przerwę w wypowiedzi.
  • Tłumaczenia symultaniczne – jest to tłumaczenie wykonywane w dźwiękoszczelnej kabinie, tłumacz za pomocą słuchawek odbiera wiadomości w języku źródłowym i tłumaczy usłyszany komunikat na język docelowy na bieżąco, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach.
  • Tłumaczenia szeptane – rodzaj tłumaczenia symultanicznego, nie wymaga jednak kabiny dźwiękoszczelnej, tłumaczenie przeznaczone jest dla niewielkiej liczby słuchaczy, gdyż tłumacz znajduje się obok słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta.
  • Tłumaczenia a vista – w którym tłumacz otrzymuje tekst pisany i tłumaczy go ustnie bez wcześniejszego przygotowania.
 4. Korekta i redagowanie tekstów (cennik korekty) wykonana przez native speakera lub tłumacza – weryfikujemy teksty, dokumenty lub strony internetowe pod względem zgodności z zasadami gramatyki języka angielskiego, poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i leksykalnej. Poprawiamy również ewentualne literówki, dbając o kompozycję, czytelność i użyteczność dokumentów i tekstów, w szczególności prac dyplomowych i innych dokumentów naukowych.

Zobacz też: jak współpracujemy z klientami i jaki jest przebieg zlecenia.

Nie trać czasu! Szybka wycena za darmo!

FacebookGoogle+RSS