Menu główne

Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?

Każde biuro tłumaczeń posiada zwykle przyjętą jednostkę, za którą będą rozliczać się z klientem. W cenniku biura tłumaczeń widzimy zwykle cenę za stronę rozliczeniową. Co to takiego?

Strona przeliczeniowa jest to jednostka rozliczeniowa przyjęta przez biuro tłumaczeń lub tłumacza indywidualnego do wyceny dostarczanego tłumaczenia. Najczęściej do wyceny tekstu służy tekst docelowy (tekst po przetłumaczeniu), a nie źródłowy (tekst przeznaczony do tłumaczenia). Historycznie obowiązywała wycena wyłącznie na podstawie tekstu docelowego, dziś jednak niektóre biura odchodzą od tej praktyki, a w większości można to wynegocjować – nawet jeśli będzie to związane z podniesieniem stawki za stronę rozliczeniową, to dla klienta (zwłaszcza przy dłuższej współpracy), może być opłacalne.

Tekst źródłowy a docelowy

Język polski jest dosyć rozwlekły w słowach, dlatego jeśli dajemy do wyceny plik, który ma być przetłumaczony z języka obcego na polski, znaków może być ok.10-15% więcej niż jest ich w tekście źródłowym. Odwrotna zasada obowiązuje w drugą stronę: jeśli dajemy do wyceny tekst napisany w języku polskim, a chcemy go przetłumaczyć na język obcy, np. angielski, plik może zmniejszyć się o ok. 10%. Klient powinien zastanowić się co bardziej mu się opłaci, pamiętając, że wycena na podstawie strony tekstu do tłumaczenia gwarantuje niezmienność ceny przed i po tłumaczeniu i możliwość jej szybkiego określenia.

Spotykane jednostki rozliczeniowe

Najczęściej spotykane jednostki rozliczeniowe to 1800 oraz 1125 znaków ze spacjami (zzs). Znaki ze spacjami nazywane są również stuknięciami w klawisze na klawiaturze, czyli: spacja, przecinek, średnik, dwukropek też jest znakiem i też liczony jest w ogólnej wycenie tłumaczenia.

1800 zzs stosuje się jako stronę przeliczeniową, jeśli mówimy o tłumaczeniu zwykłym, wykonanym bez uwierzytelnienia pieczątką tłumacza przysięgłego. Takie tłumaczenie może mieć dowolną tematykę, np. prawo, finanse, biznes, technika. Ważne jest, że może je wykonać tłumacz nieposiadający uprawnień tłumacza przysięgłego, a więc nie będą to np. teksty używane w sądzie.

Liczba 1800 znaków pochodzi z czasów, kiedy tłumaczenia pisane były ręcznie, a następnie przepisywane na maszynie do pisania. Wtedy rachunek był prosty, ponieważ wszystkie znaki były tej samej szerokości – na kartce formatu A4 mieściło się ich 30 linii po 60 znaków w każdej, co dawało właśnie 1800 znaków na stronie. Dziś, kiedy wybór krojów czcionek, formatów, wielkości jest dużo większy, to ile znaków zmieści się na stronie nie jest takie oczywiste.

Ilość znaków ze spacjami na stronę określana jest indywidualnie przez biuro tłumaczeń lub przez tłumacza i nie ma tutaj reguł. Bardzo ważne jest, aby porównując ceny tłumaczeń uwzględnić również wielkość strony rozliczeniowej. Przykładowo: jeśli biuro tłumaczeń za stronę przeliczeniową uważa 1800 zzs i koszt przetłumaczenia takiej strony to 30 zł netto, to biuro tłumaczeń używające 1600 zzs i oferujące jedną stronę po cenie 26,50 zł netto oferuje lepszą cenę. Niestety agencje tłumaczeń często ukrywają ten fakt i wielkość strony tłumaczeniowej zapisana jest drobnym druczkiem na wycenie tłumaczenia.

Istnieją też biura rozliczające się za ilość znaków bez spacji. Tutaj różnica dla klienta nie jest aż tak oczywista, ponieważ to ile spacji zawiera się w danym tekscie, zależne jest bardzo mocno od jego charakterystyki.

W tłumaczeniu przysięgłym natomiast wielkość strony rozliczeniowej jest stała i jest to 1125 zzs. Ta forma rozliczenia jest dokładnie opisana w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jeśli dajemy do wyceny stronę, w której są pieczęcie, podpisy na obrazkach, sygnatury, musimy liczyć się z tym, że tekst docelowy zwiększy swoją objętość właśnie o nie. Tłumacz przysięgły musi opisać każdą pieczęć: jej kolor, kształt, miejsce pieczęci w dokumencie, a na końcu jej treść, np.: „W górnym prawym rogu dokumentu okrągła pieczęć koloru niebieskiego. W polu pieczęci godło Polski, w otoku pieczęci napis o treści…” – jest to dodatkowe 129 znaków!

Nie trać czasu! Wyślij plik do wyceny!

1 komentarz

  1. Pingback: Ceny tłumaczeń – jak porównać cennik tłumacza? | Tłumaczenia Wrocław - profesjonalny, tani, tłumacz - tłumaczenia ustne i pisemne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

FacebookGoogle+RSS